Ünvan
H.Əliyev pr.152A, Çinar Plaza, 20-ci mərtəbə

İş saatları
Bazar ertəsi - Cümə: 09:00– 18:00

Xidmətlərimiz

“Ağ Finans” biznesinizin daha səmərəli və şəffaf idarə edilməsi üçün maliyyə, vergi və mühasibatlıq xidmətlərini təklif edir.

Mühasibatlıq uçotu xidməti

 • Kassa və bank əməliyyatlarının uçotu;
 • Təhtəlhesab şəxslər ilə hesablaşmanın uçotu;
 • Satılmış malın (xidmətin) maya dəyərinin hesablanması;
 • Debitor və kreditorlar ilə hesablaşmaların və üzləşmələrin aparılması, kənarlaşmaların aradan qaldırılması;
 • Aktivlərin uçotu – əsas vəsaitlərin, anbar qalıqlarının, pul vəsaitlərinin və debitor borcların uçotunun yaradılması;
 • Passivlərin uçotu – kapital qoyuluşlarının, o cümlədən investisiyaların, kreditor borcların və dövriyyədə olan mənfəətin (zərərin) uçotunun yaradılması;
 • 1C bazanın formalaşdırılması və daxili uçot siyasətinin, prosedurların təyini;
 • IFRS (International Financial Reporting Standards) standartlarına uyğun zəruri hesabat formalarının – Balans, Mənfəət – zərər (PL) və nəğd pul axını (cash flow) hesabatlarının tərtibi;
 • Hesabatlar əsasında müəssisənin maliyyə tablosunun təhlili;
 • Maliyyə risklərinin qiymətləndirilməsi və risklərin aradan qaldırılması üçün maliyyə həllərinin verilməsi (inventarların, mallarının və pul vəsaitlərinin təhvil-təslim prosedurlarını formalaşdırmaq, dövri sayım şərtlərini müəyyənləşdirmək, təhtəlhesab şəxslərin hesabatlılıq formalarını hazırlamaq, xidmətin biznes prosesinin yazılı sənədləşmələrlə müşayiəti
  sisteminin qurulması, satış uçotu və digər işlərin görülməsi);
 • Müəssisə daxili bütün mühasibatlıq hərəkətlərinin dəqiq uçotu üçün ikili qeydiyyata (debet-kredit müxabirləşmələrinə) əsaslanan uçot sisteminin
  qurulması;
 • Prosesin müvəffəqiyyətli davamı üçün altyapının formalaşdırılması və dövri nəzarət-icra prosedurlarının müəyyənləşdirilməsi;
 • Dövri maliyyə hesabatlarının (balans, mənfəət və zərər) hazırlanması və menecmentə təqdim edilməsi

Kadr uçotu xidməti

 • Kadr uçotunun Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun təşkili;
 • Əmək müqavilələri və onlara əlavə edilən məlumatların tərtib olunması, onlayn qeydiyyat;
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə əsasən işçilər ilə əmək müqavilələrinin bağlanması və müqavilələrə xitam verilməsi;
 • Xəstəlik vərəqəsinin, sosial və ya əmək məzuniyyətinin rəsmiləşdirilməsi;
 • İcbari sığorta əməliyyatların təşkili və icra olunması;
 • Maaş kartlarının sifarişi;
 • Əmək haqqı cədvəllərinin hazırlanması;
 • Dövlət Sosial Müdafiə Fondu üçün hesabatlarının hazırlanması;
 • İşçilərin əmək kitabçaların doldurulması.

Vergi uçotu xidməti

 • Vergi və digər əlaqədar dövlət qurumlarına təqdim edilməli olan aylıq və rüblük hesabatların tərtibi və təqdim edilməsi;
 • Statistika hesabatlarının tərtibi və bəyanı;
 • Mənfəət vergisi və gəlir vergisi bəyannaməsinin təqdim edilməsi;
 • Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin təqdim edilməsi;
 • Vahid rüblük bəyannamə və bu qəbildən digər əməliyyatlar;
 • ƏDV, sadələşdirilmiş və sair vergi hesabatların hazırlanması;
 • Müəssisənin və kassa aparatlarının rəsmi qeydiyyata alınması və çıxarılması;
 • Müəssisənin fəaliyyət növünün və kodunun alınması;
 • E-Qaimələrin tərtibi və təqdim edilməsi;
 • Bank köçürmələrinin həyata keçirilməsi, bank təminatının alınması və bankla əlaqədar digər tranzaksiyaların icrası, müvafiq sənədlərin toplanması və başqa əməliyyatlar.

Maliyyə menecmenti xidməti

 • Şirkətin maliyyə vəziyyətinin analizi;
 • Şirkət maliyyəsinin idarə edilməsi;
 • Maliyyə hesabatlarının tərtibi;
 • Dövriyyə aktivlərin idarə edilməsi və s.;

Əlavə xidmətlərimiz

Müəssisələrdə ERP sisteminin qurulması

Müəssisə vəsaitlərinin planlaşdırılması – maliyyə, vergi və digər hesabatları, layihələri, tender əməliyyatları və digər biznes prosesləri idarə edən və onlar haqqında bütün məlumatları vahid bazaya yığan proqramdır.

Biznes planın hazırlanması

Biznes plan şirkətin fəaliyyətini struktur halına gətirir, şirkət rəhbərliyi önündə qoyduğu məqsədləri aydın şəkildə göstərir və onlara çatmaq üçün addımlar qoyur.

Səmərəlilik qiymətləndirilməsi (Feasibility study)

Məqsədi mövcud və ya planlaşdırılan layihənin üstünlüklərini və nöqsanlarını, iqtisadi sahədə olan imkanları və təhlükələri və layihəni icra etmək üçün tələb olunan resursları və uğur qazanmaq üçün perspektivləri göstərir. Səmərəlilik qiymətləndirilməsi şirkətin və ya layihənin tarixi, malın və ya xidmətin təsviri, mühasibat hesabatları, marketinq araşdırmaları, maliyyə məlumatları və digər məsələlər haqqında xəbər verir. Bu növ qiymətləndirilmə layihənin başlanmasından öncə olur.

Maliyyə yönümlü data analitika

 • Şirkətin maliyyə vəziyyətini və maliyyə sabitliyini qiymətləndirmək;
 • Şirkətin ödəmə qabiliyyətini, likvidliyini və rentabelliyini qiymətləndirmək;
 • Şirkətin mənfəətinin bölüşdürülməsinin və istifadə olunmasının təhlili;
 • Şirkətin gələcək fəaliyyət nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin proqnozlaşdırılması;
 • Müəyyən olunmuş problemlərin həll etmə yolunun təqdim olunması.

Maliyyə modelləşdirilməsi

 • Şirkətin mövcud və ya planlaşdırılan maliyyə vəziyyətinin abstrakt obrazının qurulması;
 • Yeni biznes layihənin lazımi səviyyədə rentabelliyinin təmin edilməsi;
 • Yeni biznes layihənin çata biləcək məqsədlərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi;
 • Şirkətin nəzdində olan resursların daha məhsuldar şəkildə istifadə olunmasının təmini;
 • Risklərin ehtimal olma imkanların qiymətləndirilməsi

Mühasibat uçotu nədir?

Mühasibat uçotu subyektlərinin aktivləri, öhdəlikləri, kapitalı, gəlir və xərcləri barədə məlumatların yığılması, qeydiyyatı və ümumiləşdirilməsi, habelə maliyyə, vergi və digər hesabatların tərtib edilməsi məqsədi ilə baş vermiş maliyyə təsərrüfat əməliyyatları üzrə ilkin uçot sənədləri əsasında məlumatların analitik və sintetik uçotunun aparılmasıdır.

Mühasibat uçotu xidməti nədir?

Mühasibat uçotu subyektlərində öz işçiləri və ya müqavilə əsasında sahibkarlıq subyektləri tərəfindən mühasibat uçotunun aparılması, o cümlədən maliyyə, vergi və digər hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi sahəsində göstərilən xidmətdir.

BİZƏ MÜRACİƏT EDİN

Hədəfimiz göstərilən xidmət keyfiyyəti ilə sekotrda bilinirlik və etibarlılıq qazanmaqdır.