Ünvan
H.Əliyev pr.152A, Çinar Plaza, 20-ci mərtəbə

İş saatları
Bazar ertəsi - Cümə: 09:00– 18:00

Our services

The “Ağ Finans” company provides services in the field of finance, taxation and accounting to ensure your transparent and successful business doing.

Accounting services

 • Recording of cash and bank operations;
 • Calculation for cost of sold goods and services;
 • Payments with creditors and debtors;
 • Assets accounting – fixed assets, stock balance, money and receivables record keeping;
 • Liabilities accounting – capital, investments, accounts payable, income and expenses;
 • 1C base formation and establishing of accounting policy and procedures;
 • Compilation of a PL form and cash flow report according to IFRS (International Financial Reporting Standards);
 • Financial analysis of a company;
 • Financial risk assessment and removal of risk by providing financial solutions;
 • Formation of accounting system;
 • Establishment of periodic control and fulfilling;
 • Periodic reports forming (balance sheet, income and expanses).

Human resources record keeping

 • Human resources record keeping in accordance with the legislation of the Republic of Azerbaijan;
 • Electronic compilation of employment contracts;
 • Signing and termination of employment contracts in accordance with the legislation of the Republic of Azerbaijan;
 • Ordering payment cards for employees;
 • Compilation of tables with salaries;
 • Compilation of reports for the State Social Protection Fund of the Republic of Azerbaijan;
 • Social, labour and other forms of leave;
 • Completion of labor books.

Services on tax accounting

 • Compilation of monthly and quarterly tax reports;
 • Compilation of statistical reports;
 • Compilation of declarations on corporate tax and income tax;
 • Unified quarterly declaration;
 • Official registration of enterprises and cash registers;
 • Providing activity code for companies;
 • Compilation of electronical invoice;
 • Performing of bank transfers, getting bank guarantees, execution of transactions related to banks.

Services on financial management

 • Financial analysis of a company;
 • Company finances management;
 • Compilation of financial reports;
 • Management of current assets.

Other services

Building ERP system for companies

Enterprise Resource Planning is a program on managing financial, tax and other reports, business projects, operations with tenders and other business operations and on collection information about these operations into a united base.

Writing a business plan

Business plan is a systematically structured document on company activity which shows its goals and “road map” to achieving them.

Feasibility study

Feasibility study is held before establishing of a project. Using it an owner can find advantages and disadvantages of an implemented of planned project, opportunities and risks on the financial field, and necessary resources to implement a project. Also, this analysis gives information about a history of a project, a description of a good or service, provides accounting statements, market studies, financial and other information.

Financially-oriented data analytics

 • Assessment of financial state and sustainability of a company;
 • Assessment of purchasing power, liquidity and profitability of a company;
 • Analysis of a possible usage of company income;
 • Forecast of future results of company activity;
 • Providing solutions to problems found.

Financial modeling

 • Ensuring of efficient profitability of a new business project;
 • Effective resource management for a business project;
 • Assessment of risk emergence possibility;

Mühasibat uçotu nədir?

Mühasibat uçotu subyektlərinin aktivləri, öhdəlikləri, kapitalı, gəlir və xərcləri barədə məlumatların yığılması, qeydiyyatı və ümumiləşdirilməsi, habelə maliyyə, vergi və digər hesabatların tərtib edilməsi məqsədi ilə baş vermiş maliyyə təsərrüfat əməliyyatları üzrə ilkin uçot sənədləri əsasında məlumatların analitik və sintetik uçotunun aparılmasıdır.

Mühasibat uçotu xidməti nədir?

Mühasibat uçotu subyektlərində öz işçiləri və ya müqavilə əsasında sahibkarlıq subyektləri tərəfindən mühasibat uçotunun aparılması, o cümlədən maliyyə, vergi və digər hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi sahəsində göstərilən xidmətdir.

CONTACT US

Our aim is to gain prominence and our customers’ trust by the high quality of our services.