Ünvan
H.Əliyev pr.152A, Çinar Plaza, 20-ci mərtəbə

İş saatları
Bazar ertəsi - Cümə: 09:00– 18:00

Tag termin

Kalkulyasiya nədir, nə üçün lazımdır?

Kalkulyasiya – istehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyərinin hesablanması üsullarının məcmusudur. Kalkulyasiya prosesi 3 mərhələdən ibarətdir: İstehsal edilmiş bütün məhsulların maya dəyərinin hesablanması; Hər-bir məhsul növünün maya dəyərinin hesablanamsı; Hər-bir məhsulun maya dəyərinin hesablanamsı. Hal-hazırda ölkəmizdə xərclərin uçotu qaydaları…

Annuitet nədir? Necə hesablanır?

Annuitet – borcun aylıq bərabər hissələr ilə ödənilməsidir. Yəni.. Yəni annuitet ödəniş zamanı siz qalıq məbləğdən asılı olmayaraq, hər ay bərabər miqdarda məbləğ (kredit+ ona görə faiz) ödəyirsiniz. Bu ödənişlər aylar üzrə elə hesablanır ki, kreditin ödəniş müddətinin sonunda borc…

Revalvasiya nədir?

Revalvasiya – hər hansı bir valyutanın digər valyutalara və ya qızıla münasibətdə dəyərinin artmasıdır. *Əks proses devalvasiya adlanır. Revalvasiya iki səbəbdən baş verə bilər: Revalvasiyanın əsas səbəbi deflyasiyanın (inflyasiyanın əks prosesi) baş verməsidir. Bu halda əmtəə və xidmətlərin qiyməti aşağı…

Deflyasiya nədir və niyə qorxuludur?

Deflyasiya, zamanla mal və xidmətlərin qiymətində baş verən azalmadır. Qiymətlərin azalması mal və xidmət satın alan insanlar üçün əla bir şey kimi görünsə də, deflyasiyanın əsl səbəbi tələbin azalmasıdır. Deflyasiya həmçinin yaxınlaşan böhrana da işarə edir. Böhran əmək haqqının azalması,…

İnkoterms (beynəlxalq ticarət sövdələşməsi) nədir?

Məhsulların satışı və çatdırılması üzrə imzalanan xarici və yerli müqavilələr çərçivəsində tərəflərin müvafiq öhdəlikləri, o cümlədən xərc və risklərin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar qəbul olunmuş beynəlxalq standartlardan ibarətdir. Bu qaydalar məhsulun satıcıdan alıcıya çatdırılması zamanı qeyd olunan məsələlər üzrə tərəflər rasındakı…