Ünvan
H.Əliyev pr.152A, Çinar Plaza, 20-ci mərtəbə

İş saatları
Bazar ertəsi - Cümə: 09:00– 18:00

Category Terminlər

Kalkulyasiya nədir, nə üçün lazımdır?

Kalkulyasiya – istehsala məsrəflərin uçotu və məhsulun maya dəyərinin hesablanması üsullarının məcmusudur. Kalkulyasiya prosesi 3 mərhələdən ibarətdir: İstehsal edilmiş bütün məhsulların maya dəyərinin hesablanması; Hər-bir məhsul növünün maya dəyərinin hesablanamsı; Hər-bir məhsulun maya dəyərinin hesablanamsı. Hal-hazırda ölkəmizdə xərclərin uçotu qaydaları…

“Vergi Cənnəti” nədir?

“Vergi Cənnəti” və ya ofşor maliyyə mərkəzi xarici şəxslərə və bizneslərə minimal vergi öhdəliyitəklif edən hər hansı ölkə və ya yurisdiksiyadır. “Vergi Cənnətləri” vergi güzəştləri əldə etmək üçün müəssisələrin öz ölkələrindən kənarda fəaliyyət göstərməsini və ya fiziki şəxslərin öz ölkələrində…

Denominasiya nədir və Azərbaycanda pul denominasiyası

Denominasiya nədir? Denominasiya — köhnə pul nişanlarının qəbul edilmiş nisbət qaydasında yenisi ilə əvəz edilməsi, pul tədavülünün qaydaya salınması və hesablaşmaların asanlaşdırılması məqsədilə milli pul vahidinin miqyas dəyişikliyidir. Buna sadə dillə “sıfırların silinməsi” də deyilir. Mal və xidmətlərin qiymətləri, tariflər,…

SWIFT nədir?

Xaricə pul köçürmək lazımdır? Müasir zamanda banka getmək və dünyanın istənilən nöqtəsinə pul köçürmək asandır, amma bu əməliyyat necə icra olunur? Pul və qiymətli kağızların beynəlxalq köçürmələrinin əksəriyyətinin arxasında Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Cəmiyyəti sistemi (SWIFT) dayanır. SWIFT – Pul…

Annuitet nədir? Necə hesablanır?

Annuitet – borcun aylıq bərabər hissələr ilə ödənilməsidir. Yəni.. Yəni annuitet ödəniş zamanı siz qalıq məbləğdən asılı olmayaraq, hər ay bərabər miqdarda məbləğ (kredit+ ona görə faiz) ödəyirsiniz. Bu ödənişlər aylar üzrə elə hesablanır ki, kreditin ödəniş müddətinin sonunda borc…

Revalvasiya nədir?

Revalvasiya – hər hansı bir valyutanın digər valyutalara və ya qızıla münasibətdə dəyərinin artmasıdır. *Əks proses devalvasiya adlanır. Revalvasiya iki səbəbdən baş verə bilər: Revalvasiyanın əsas səbəbi deflyasiyanın (inflyasiyanın əks prosesi) baş verməsidir. Bu halda əmtəə və xidmətlərin qiyməti aşağı…

Deflyasiya nədir və niyə qorxuludur?

Deflyasiya, zamanla mal və xidmətlərin qiymətində baş verən azalmadır. Qiymətlərin azalması mal və xidmət satın alan insanlar üçün əla bir şey kimi görünsə də, deflyasiyanın əsl səbəbi tələbin azalmasıdır. Deflyasiya həmçinin yaxınlaşan böhrana da işarə edir. Böhran əmək haqqının azalması,…

İnkoterms (beynəlxalq ticarət sövdələşməsi) nədir?

Məhsulların satışı və çatdırılması üzrə imzalanan xarici və yerli müqavilələr çərçivəsində tərəflərin müvafiq öhdəlikləri, o cümlədən xərc və risklərin müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar qəbul olunmuş beynəlxalq standartlardan ibarətdir. Bu qaydalar məhsulun satıcıdan alıcıya çatdırılması zamanı qeyd olunan məsələlər üzrə tərəflər rasındakı…

Xalis cari dəyərin hesablanması

C(t) = t tarixində gözlənilən pul axını C(0) = ilkin investisiyanın məbləği r = diskont faiz dərəcəsi İnvestisiya layihəsinin xalis cari dəyəri müsbət olduğu təqdirdə investisiya qoyuluşu məqsədə uyğun hesab edilir. Xalis cari dəyər mənfi olduqda isə investisiya qoyuluşu məqsədəuyğun…